По имени раньше називали: Наташа. А теперь - Ната.